venec Vláček

Španělsko OROPESA del MAR

foto zdroj: Oropesa del Mar

Malebné, typické španělské městečko OROPESA DEL MAR leží cca 90 km nad VALENCIÍ, 250 km pod BARCELONOU, na „Pobřeží pomerančovníkového květu“ (Costa del Azahar), přímo naproti MALLORCE. Má starou historickou část se zbytky starého hradu, ale také moderní turistickou část u moře. Je zde aréna a rozsáhlá tržnice, velké množství restaurací, diskoték, obchodů a různých služeb a atrakcí. Má dvě krásné písčité pláže, s pozvolným vstupem do moře. Mezi nimi je část pobřeží skalnatá - vhodná k potápění a rybolovu.


Termíny

Termín pobytu        APT 2/4          APT 4/6            APT 6/8       
28.05.-04.06.2022 10390,-Kč 13070,-Kč 14970,-Kč
04.06.-11.06.2022 10590,-Kč 13190,-Kč 15090,-Kč
11.06.- 18.062022 10690,-Kč 13390,-Kč 15190,-Kč
18.06.-25.06.2022 10890,-Kč 13590,-Kč 15390,-Kč
25.06.-02.07.2022 11390,-Kč 16490,-Kč 18380,-Kč
02.07.-09.07.2022 11680,-Kč 16990,-Kč 19570,-Kč
09.07.-16.07.2022 13490,-Kč 18990,-Kč 21480,-Kč
16.07.-23.07.2022 14890,-Kč 20390,-Kč 22590,-Kč
23.07.-30.07.2022 14990,-Kč 20490,-Kč 22690,-Kč
30.07.-06.08.2022 18990,-Kč 23280,-Kč 26490,-Kč
06.08.-13.08.2022 18990,-Kč 23280,-Kč 26490,-Kč
13.08.-20.08.2022 17990,-Kč 21990,-Kč 24970,-Kč
20.08.-27.08.2022 16970,-Kč 20880,-Kč 22980,-Kč
27.08.-03.09.2022 14990,-Kč 18990,-Kč 20690,-Kč
03.09.-10.09.2022 11980,-Kč 15790,-Kč 18770,-Kč
10.09.-17.09.2022 11790,-Kč 15290,-Kč 18390,-Kč
17.09.-24.09.2022 9790,-Kč 12670,-Kč 13990,-Kč
24.09.-01.10.2022 9390,-Kč 12370,-Kč 13490,-Kč

 

CENA ZA CELÝ APARTMÁN

Ceny

Cena od 9390

Cena zahrnuje: pronájem APT na 7 nocí (pouze pevná lůžka, přistýlky za příplatek 1.390,-Kč/os /týden)                                                                                                                                    

Svátky – oslavy (orientačně): 23. 6. - 24. 6. oslavy sv. Jana; 28. 6. oslavy sv. Petra; 22. 7. – 26. 7. oslavy sv. Jakuba. Ubytování: v moderních, plně zařízených apartmánech, do 350 m od moře. APT 2/4 má 1x dvoulůžkovou ložnici; APT 4/6 má 2x dvoulůžkovou ložnici; APT 6/8 má 3x dvoulůžkovou ložnici. Každý APT má obytnou kuchyň s 1-2 přistýlkami na gauči a sociální zařízení (sprcha + WC). APT 6/8 má 2x sociální zařízení. V APT nejsou věci osobní a hygienické potřeby, mycí a úklidové prostředky, žehlička,
zápalky, ručníky. Povlečení a závěrečný úklid je v ceně.                                                                              

 

Cena nezahrnuje:

Stravování: Vaření v APT nebo stravování v restauraci formou bufetu. Polopenze 430,-Kč/os./den, plná penze
570,-Kč/os./den, večeře nebo oběd 330,-Kč/os./den, do 12 let je sleva 50%. Stravu lze prodávat i na méně dnů.             

Doprava: zájezdovým autobusem. Nástupní místa Brno, Praha. Cena dopravy: 4.390,-Kč/os.

Pojištění: komplexní pojištění (vč. léčebných výloh a storna zájezdu) á 36,-Kč/os./den; možnost připojištění covid (karanténa v místě pobytu) á 39,-Kč/os./den
Výlety - orientačně: Valencie – vč. možnosti návštěvy Oceánografického parku, Castellón + Benicasim (karmelitánský klášter + likérka s ochutnávkou), Aquarama - vodní park (cca od 17. 6. - 9. 9.), Peniscola,...   

Různé: Děti do 5 roků bez lůžka platí pouze autobusovou dopravu 4.390,-Kč. Příplatek za bazén od 18. 6. - 10. 9. á 50€/APT/týden (pokud klienti požadují ubytování v budově, která má bazén). Příplatek za klimatizaci od 18. 6. - 10. 9. á 50€/APT/týden (počet apartmánů je omezen – na zpětné potvrzení). Ručník a osušku možné pronajmout á 4,5€/týden.

Pobytový zájezd ve spolupráci.

Rezervace/Poptávka
Array
Ujistěte nás, že nejste robot:
This is a captcha-picture. It is used to prevent mass-access by robots. (see: www.captcha.net)
Další smluvní ujednání, Všeobecné smluvní podmínky prodeje, účasti na zájezdu KOTOUR s.r.o.
Následující Všeobecné podmínky CK platí pro všechny zájezdy a pobyty pořádané cestovní kanceláří KOTOUR s.r.o., IČO CZ06808522, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 41095 (dále jen CK).
Smlouva o zájezdu (dále jen „Smlouva“, „smlouva“) je uzavírána v souladu s občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Tyto
Všeobecné smluvní podmínky prodeje tvoří nedílnou součást Smlouvy o zájezdu nebo jiné smlouvy uzavřené mezi cestovní kanceláří a zákazníkem, přičemž
zákazníkem se rozumí jakákoliv fyzická nebo právnická osoba a dále i osoba, v jejíž prospěch byla smlouva uzavřena. Smlouva může být uzavřená přímo s
cestovní kanceláří KOTOUR s.r.o. nebo prostřednictvím obchodního zástupce cestovní kanceláře, který jedná na základě a v mezích uzavřené smlouvy o
obchodním zastoupení.
I. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU
Před uzavřením Smlouvy o zájezdu jsou zákazníkovi předány Informace k zájezdu podle § 1b odst. 1 písm. a) nebo b) bodů 1 až 4 zákona 159/1999 Sb.
Smluvní vztah mezi CK a zákazníkem (objednavatelem nebo jeho zástupcem) vzniká na základě zákazníkem podepsané Smlouvy o zájezdu, úhrady zálohy
zákazníkem a následném potvrzení smlouvy CK nebo jejím obchodním zástupcem. V případě, kdy zákazník zašle smlouvu emailem a nemá možnost tuto
smlouvu podepsat, považuje se za souhlas zákazníka s touto smlouvou jiný výslovný souhlas zákazníka zachycený v emailové, telefonické nebo jiné
komunikaci. Tímto okamžikem je uzavřena Smlouva o zájezdu.
Při přihlašování na zájezd pořádaný CK obdrží objednavatel Smlouvu o zájezdu, kterou po vyplnění a podpisu předá nebo zašle CK. Předáním nebo zasláním
vyplněné a podepsané Smlouvy o zájezdu objednavatel stvrzuje, že se seznámil se Všeobecnými smluvními podmínkami CK, případnými Zvláštními
podmínkami, které jsou nedílnou součástí Smlouvy a Přepravními podmínkami (řádem) pro cestující, zavazadla a zboží vydanými příslušnou přepravní
společnosti, která zajišťuje dopravu v rámci Smlouvy, uznává je a souhlasí s nimi. Vše je dostupné na webových stránkách CK www.kotour.cz a případně
zasíláno zvlášť zákazníkovi elektronicky a nebo osobně předáno. Zároveň s vyplněnou Smlouvou o zájezdu je zákazník povinen zaplatit zálohu 50% ceny
zájezdu nebo dle dohody s CK.
II. CENA ZÁJEZDU
Ceny zájezdů jsou cenami dohodou sjednanými mezi CK a zákazníkem (dále jen „zákazníkem“, „objednavatelem“) a jsou vždy uvedeny na Smlouvě
o zájezdu (slouží také jako Potvrzení o zájezdu ve smyslu §2525 odst. 2 OZ). CK má právo na jednostranné zvýšení ceny zájezdu do 21. dne před zahájením
zájezdu (u palivových příplatků kdykoliv) a to v případě, že dojde ke zvýšení ceny za dopravu vč. cen pohonných hmot (viz palivové příplatky) nebo plateb
spojených s dopravou, např. letištních, bezpečnostních a přístavních poplatků, nové daně či zvýšení dálničních poplatků apod., které jsou zahrnuty v ceně
zájezdu nebo směnného kurzu české koruny použitého pro stanovení ceny zájezdu v průměru o více než 10%. V tomto smyslu upravené ceny zájezdu jsou
platné dnem vyhlášení úpravy ceny a vztahují se na všechny služby, které zatím zákazník nečerpal a jsou obsahem ceny. Pokud se v průběhu roku budou
měnit podmínky podnikání v cestovním ruchu a přepravě, je CK oprávněna přecenit nabídku pro nově uzavřené smlouvy.
- Písemné oznámení o zvýšení ceny zašle CK zákazníkovi nejpozději 21 dnů před zahájením zájezdu. Je-li CK nucena zvýšit cenu zájezdu za jiných než výše
uvedených podmínek, navrhne zákazníkovi změnu Smlouvy o zájezdu.
- Zákazník (objednavatel) bere na vědomí, že v ceně zájezdu u leteckých zájezdů je zahrnuta záloha na palivový příplatek. Letecké zájezdy - v případě růstu
ceny paliva či změny kurzu USD může dojít ke zvýšení palivového příplatku, který bude objednavateli doúčtován.
Autobusové zájezdy - v ceně zájezdů není zahrnuta záloha na palivový příplatek. V případě, že dojde ke zvýšení ceny motorové nafty (diesel) o více než 10%
(ceny v katalogu vychází z průměrné ceny nafty v měsíci říjnu 2020) bude CK účtovat palivový příplatek ve výši 200,-Kč/os.
Zákazník (objednavatel) podpisem (uzavřením) Smlouvy o zájezdu prohlašuje, že souhlasí s ustanoveními automatickém účtování palivových příplatků.
- Případné slevy, vyhlášené CK po datu uzavření Smlouvy o zájezdu zákazníkem, nezakládají právo zákazníka na snížení již potvrzené ceny.
- Nabídka pro skupiny – skupinové ceny se vážou k min. počtu platících osob, které se musí na zájezd přihlásit (min. počet osob uveden na nabídkovém
letáku). Pokud tohoto min. počtu platících osob nebude dosaženo, má CK právo změnit prodejní skupinovou cenu na cenu pro jednotlivce (katalogovou).
V tomto případě nemá zákazník právo na případné bezplatné odstoupení od Smlouvy.
III. PLATEBNÍ PODMÍNKY
Zákazník (objednatel) dle typu zájezdu při podepsání Smlouvy o zájezdu zaplatí zálohu v dohodnuté výši (obvykle 50% z ceny zájezdu). V případě vzniku
smluvního vztahu v době kratší než 30 dnů před zahájením zájezdu je zákazník (objednavatel) povinen uhradit 100% celkové ceny zájezdu. Doplatek celkové
ceny zájezdu, která s ním byla sjednána ve Smlouvě o zájezdu, musí zákazník uhradit nejpozději 30 dnů před zahájením čerpání služeb dohodnutých ve
Smlouvě. Termínem zaplacení se rozumí termín, kdy je na běžný účet připsána požadovaná částka. Objednavatel může zaplatit zájezd prostřednictvím
obchodního zástupce KOTOUR s.r.o. (provizní prodejce), kterého zákazník (objednavatel) vyplněním Smlouvy o zájezdu KOTOUR s.r.o. zmocňuje k výběru
peněz od klienta a k následnému převedení peněz na účet KOTOUR s.r.o. Smlouva o zájezdu nabývá platnost po úhradě zálohy zájezdu zákazníkem
(objednavatelem) nebo obchodním zástupcem ve prospěch KOTOUR s.r.o., ve stanoveném termínu. Pokud nebude záloha uhrazena ve stanoveném termínu,
rezervace propadá a Smlouva o zájezdu pozbývá platnost.
Doklad pro ubytování, čerpání dalších služeb a pokyny k odjezdu bude zásadně zákazníkovi předán až po plném zaplacení ceny zájezdu.
Ceny zájezdů CK v katalogu (nabídce) byly kalkulovány na základě kurzu české koruny k EUR ze dne 1.10. 2020.
IV. ZMĚNA PROGRAMU SLUŽEB, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O ZÁJEZDU A ZRUŠENÍ ZÁJEZDU, DALŠÍ USTANOVENÍ
Je-li cestovní kancelář nucena z objektivních důvodů (změny u zahraničních partnerů, dopravců, malého počtu přihlášených klientů apod.) před zahájením
zájezdu změnit podmínky smlouvy, může navrhnout zákazníkovi změnu Smlouvy o zájezdu. Zákazník má právo se rozhodnout, zda bude se změnou Smlouvy
souhlasit nebo zda od Smlouvy odstoupí. Pokud zákazník neodstoupí od Smlouvy ve lhůtě 5 dnů od doručení oznámení o změnách, má se za to, že s její
změnou souhlasí a je povinen uhradit rozdíl ceny.
CK je oprávněna provést účelné programové změny, zejména z důvodů organizačních či klimatických. Rozsah a kvalita poskytovaných služeb musí být
v úhrnu zachována a cena zájezdu se z důvodu provedení uvedených změn nemění. Tyto změny oznamuje CK zákazníkovi bez zbytečného odkladu.
CK si vyhrazuje právo na změnu ceny zájezdu, data a hodiny příjezdu, hodiny odjezdu, jakož i na změnu trasy a věcného i časového programu z důvodu
zásahu vyšší moci, rozhodnutí státních orgánů, jež mají přímý i nepřímý dopad na kalkulaci ceny zájezdu nebo z důvodu mimořádných okolností (nejistá
politická, epidemiologická i vojenská situace v navštívené zemi), změny podmínek pro vstup do destinace dle aktuálních epidemiologických nařízení vlády,
stávky, dopravních problémů a poruch, neštěstí a dalších okolnosti, které CK nemohla ovlivnit. CK nepřebírá ve shora uvedených případech odpovědnost za
důsledky a škody plynoucí ze změny programu a ceny zájezdu.
CK si vyhrazuje právo na úpravu nástupních míst na základní odjezdové trase, dle počtu přihlášených osob. Bude-li méně než 8 zájemců, může CK zajistit
dopravu vlakem nebo linkovými spoji, popř. po dohodě s účastníkem zájezdu provést změnu nástupního místa. Zákazník nemá v těchto případech právo
odstoupit od smlouvy bez povinnosti uhradit odstupné, ledaže jde o změny podstatné (posunutí začátku nebo ukončení akce o více než 48 hodin
u autobusových zájezdů, posunutí začátku nebo ukončení akce o více než 120 hodin u leteckých zájezdů, zásadní změna ubytování, programu).
CK nenese odpovědnost za škody vyplývající pro klienta ze změn sjednaných služeb, pokud k těmto změnám došlo zaviněním, které lze přičíst klientovi,
zaviněním třetí strany a to v případě, jsou-li tyto změny nepředvídatelné nebo nevyhnutelné.
CK nenese odpovědnost za možnou nákazu infekčním onemocněním klienta na zájezdu a nenese odpovědnost za ušlý zisk klienta po zájezdu.
CK může odstoupit od smlouvy, jestliže nebylo dosaženo minimálního počtu účastníků uvedeného ve Smlouvě o zájezdu v jednotlivém zájezdu. O zrušení
zájezdu z důvodu nedosažení minimálního počtu účastníků, kterým je realizace zájezdu podmíněna, je cestovní kancelář povinna informovat zákazníka
písemně ve lhůtě, která nesmí být kratší než:
* 20 dní před zahájením zájezdu v případě cest trvajících déle než 6 dní,
* 7 dní před zahájením zájezdu v případě cest trvajících 2 - 6 dní,
* 48 hodin před zahájením zájezdu v případě cest trvajících méně než 2 dny
- cestovní kancelář může odstoupit od smlouvy pokud v jejím plnění brání nevyhnutelné a mimořádné okolnosti a zrušení zájezdu oznámí zákazníkovi bez
zbytečného odkladu ještě před zahájením zájezdu. V tomto případě má zákazník právo na vrácení celé částky bez dalších náhrad.
 
Strana č. 2
V. ZMĚNA PODMÍNEK SMLOUVY O ZÁJEZDU ZE STRANY ZÁKAZNÍKA (OBJEDNAVATELE)
Zákazník (objednatel) může písemně oznámit CK, že se zájezdu místo něho zúčastní jiná osoba v oznámení uvedená. Dnem prokázaného doručení tohoto
oznámení se osoba v něm uvedená stává zákazníkem. Oznámení musí obsahovat prohlášení nového zákazníka, že souhlasí s uzavřenou Smlouvou o
zájezdu. Původní a nový zákazník společně a nerozdílně odpovídají za zaplacení ceny zájezdu a jsou povinni uhradit cestovní kanceláři příslušný manipulační
poplatek (výše poplatku je stanovena individuálně po oznámení v závislosti na podmínkách smluvních dodavatelů).
VI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O ZÁJEZDU ZE STRANY ZÁKAZNÍKA (OBJEDNAVATELE)
Zákazník (objednatel) má právo před zahájením zájezdu odstoupit od uzavřené Smlouvy o zájezdu s CK (stornovat zájezd) a to vždy písemnou formou
(rozhodující je datum doručení do CK, v případě zaslání oznámení doporučeným dopisem je rozhodujícím datem den převzetí doporučené zásilky cestovní
kanceláří). Je-li důvodem odstoupení zákazníka od Smlouvy o zájezdu zrušení zájezdu cestovní kanceláří nebo zvýšení základní ceny zájezdu o více než 8%,
je CK povinna bez zbytečného odkladu vrátit zákazníkovi vše, co od něho obdržela, aniž by byl povinen platit CK odstupné. Klient nemá nárok na žádné další
náhrady.
- Odstoupením od Smlouvy ze strany zákazníka bez nároku na odstupné není dotčeno právo CK na náhradu škody tím způsobené. V případě odstoupení ze
strany zákazníka bez nároku na odstupné má CK právo započíst proti jím již uhrazené částce svůj nárok na náhradu škody.
- Pokud má zákazník sjednáno komplexní cestovní pojištění včetně pojištění storna zájezdu, má se za to, že tato služba (pojištění) je čerpána od podpisu
Smlouvy jako celek. V případě storna zájezdu se cena pojištění zákazníkovi nevrací ani nespadá do výpočtu odstupného - služba je čerpána a dodavateli
uhrazena v plné výši.
- Při určení počtu dnů pro výpočet odstupného se do stanoveného počtu dnů započítává i den, kdy došlo ke stornování zájezdu. Do počtu dnů se nezapočítává
den zahájení zájezdu (odletu, odjezdu či nástupu na zájezd).
- V případě storna (odstoupení od smlouvy) jedné osoby ve 2lůžkovém pokoji je zbývající osoba povinna uhradit příplatek za 1lůžkový pokoj (neobsazené
lůžko).
- V případě storna (odstoupení od smlouvy) jedné osoby na pevném lůžku ve 2lůžkovém pokoji s přistýlkou je cestující osoba původně ubytovaná
na přistýlce povinna uhradit rozdíl v ceně mezi pevným lůžkem a přistýlkou.
Odstupné (stornopoplatek) je splatné ihned. Po odečtení odstupného (stornopoplatků) z celkové ceny zájezdu obdrží zákazník zpět zbytek ze zaplacené
částky. Pokud by výše odstupného (stornopoplatků) byla vyšší než zaplacená záloha, je zákazník povinen uhradit částku rovnající se výši odstupného
(stornopoplatků).
Nabídka pro skupiny – skupinové ceny se vážou k min. počtu platících osob, které se musí na zájezd přihlásit (min. počet osob uveden na nabídkovém letáku).
Pokud tohoto min. počtu platících osob nebude dosaženo, má CK právo změnit prodejní skupinovou cenu na cenu pro jednotlivce (katalogovou). V tomto
případě nemá zákazník právo na případné bezplatné odstoupení od Smlouvy.
a) platné pro jednotlivce
Odstoupí-li zákazník od Smlouvy o zájezdu svévolně, je zákazník povinen zaplatit CK stornopoplatek ve výši skutečných nákladů spojených se zrušením
cesty, nejméně však:
20% z celkové ceny zájezdu při zrušení zájezdu od přihlášení do 90 dnů před odjezdem (prvním dnem čerpání služeb)
30% z celkové ceny zájezdu při zrušení zájezdu od 89 do 60 dnů před prvním dnem čerpání služeb
40% z celkové ceny zájezdu při zrušení zájezdu od 59 do 46 dnů před prvním dnem čerpání služeb
50% z celkové ceny zájezdu při zrušení zájezdu od 45 do 26 dnů před prvním dnem čerpání služeb
75% z celkové ceny zájezdu při zrušení zájezdu od 25 do 16 dnů před prvním dnem čerpání služeb
90% z celkové ceny zájezdu při zrušení zájezdu od 15 do 8 dnů před prvním dnem čerpání služeb
100% v době kratší než 7 dnů před prvním dnem čerpání služeb nebo když se nedostaví k odjezdu zájezdu.
V případě, že se zákazník nedostaví k čerpání služeb nebo musí být vyloučen ze zájezdu, nemá nárok na vrácení jím zaplacené finanční částky.
Skutečně vzniklými náklady se rozumí provozní náklady CK a smluvně sjednané nebo právním předpisem stanovené náhrady dodavatelům služeb CK.
Celkovou cenou zájezdu se rozumí plná prodejní cena za všechny stornované osoby včetně všech objednaných fakultativních služeb (bez částky
za komplexní pojištění, která je nevratná).
Doporučujeme uzavřít s CK komplexní cestovní pojištění, které obsahuje také pojištění storna zájezdu.
b) platné pro kolektivy – skupiny
Výše odstupného u všech zájezdů pro skupiny (zájezdy ze speciální nabídky pro skupiny, školní a ostatní kolektivy) = výše odstupného platného pro zájezdy
(objednané služby) na základě Smlouvy o zájezdu:
- Výše odstupného (stornopoplatek) bude účtován vždy ve výši dosud zaplacených záloh. Zálohy jsou tedy nevratné !!
Odstoupí-li zákazník (objednavatel) od Smlouvy o zájezdu svévolně, je zákazník (objednavatel) povinen zaplatit CK stornopoplatek ve výši skutečných nákladů
spojených se zrušením cesty, nejméně však 3.000,-Kč/osobu.
Doporučujeme uzavřít s CK komplexní cestovní pojištění, které obsahuje také pojištění storna zájezdu.
VII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O ZÁJEZDU ZE STRANY CESTOVNÍ KANCELÁŘE
- cestovní kancelář má právo odstoupit s okamžitou platností od smlouvy před nástupem cesty či po započetí cesty, pokud cestující svým nevhodným a
hrubým chováním vážně narušuje průběh cesty nebo pobytu, popř. hrozí nebezpečí, že by tato situace mohla nastat, a má právo zákazníka ze zájezdu
vyloučit. Vyloučena z přepravy je také osoba v podnapilém stavu nebo užívající omamné látky. Zákazníkovi v takovém případě zaniká nárok na úhradu
nečerpaných služeb. Náklady na případnou zpáteční cestu nese zákazník sám.
VIII. REKLAMACE
Není-li zákazník (objednatel) spokojen s úrovní některých poskytovaných služeb, je povinen toto sdělit neprodleně zástupci CK a žádat o sjednání nápravy.
Nepodaří-li se zástupci CK nápravu sjednat nebo nesouhlasí-li s požadavkem účastníka, sepíše záznam, v němž uvede objektivně okolnosti reklamace.
Záznam podepíše zástupce CK, reklamující účastník a případně také zástupce touroperátora nebo zahraniční agentury. Zákazník musí uplatnit své právo
u CK bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 měsíce od skončení zájezdu. Nevyužije-li zákazník služeb, které byly v ceně zájezdu, nemá nárok na
snížení ceny zájezdu nebo poskytnutí náhradního plnění. Dle zákona o ochraně spotřebitele je možné, aby se zákazník obrátil na Českou obchodní inspekci a
zahájil řízení pro mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Kontaktní údaje: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát -oddělení ADR, Štěpánská 15,
120 00 Praha 2, Email: adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz. V případě, že si zákazník sjednal služby CK on-line, má právo se obrátit pro řešení spotřebitelských
sporů na „ONLINE DISPUTE RESOLUTION“ na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. V případě, že zákazníkovi nebude místními orgány umožněn vstup do
tranzitní nebo cílové země, CK nenese žádné závazky vůči zákazníkovi a zákazník se musí dopravit zpět do ČR na své vlastní náklady a ztrácí jakýkoliv nárok
na náhradu nevyužitých služeb. Zákazníkovi je taktéž účtován stornopoplatek, jakoby zájezd stornoval v den odjezdu. Výše náhrady škody za závazky ze
Smlouvy o zájezdu, týkající se letecké dopravy, se řídí ustanoveními mezinárodních dohod uzavřených ve Varšavě, Haagu, Guadalajaře a Montrealu, případně
dalšími jinými závaznými právními předpisy. Cestovní kancelář neodpovídá za škodu, pokud byla způsobena zákazníkovi třetí osobou, která není spojena s
poskytováním zájezdu nebo neodvratitelnou událostí, které nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze požadovat. Rozsah
odpovědnosti KOTOUR s.r.o. při přepravě cestujících a zavazadel je limitován Přepravními podmínkami pro cestující, zavazadla a zboží vydané přepravní
společností. Reklamaci zavazadel se doporučuje uplatnit okamžitě po zjištění nejlépe přímo na letišti u příslušné přepravující letecké společnosti, kde musí být
sepsán protokol (tzv. P.I.R.). V otázkách zde vysloveně neuvedených platí ustanovení českých platných právních předpisů zejména občanského zákoníku a
zákona o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu, na jejichž text se tímto odkazuje.
 
Strana č. 4
IX. CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ
Každý zákazník (objednatel) musí mít na cestu do zahraničí uzavřené cestovní pojištění. V případě neuzavření cestovního pojištění na sebe bere zákazník
plnou odpovědnost za důsledky škod vzniklých v souvislosti se zájezdem. CK nabízí komplexní cestovní pojištění od UNIQA pojišťovny, a.s., včetně pojištění
případného storna zájezdu, které lze sjednat při uzavření smlouvy. Rozsah nabídky pojištění je uveden v nabídce zájezdů nebo na www.kotour.cz. Aktuální
Všeobecné pojistné podmínky jsou ke stažení na adrese www.uniqa.cz. V případě pojistné události si z adresy www.uniqa.cz stáhněte formulář pro hlášení
pojistné události a vyplněný jej zašlete společně s dalšími podklady prokazujícími vznik pojistné události na adresu UNIQA pojišťovna, a.s., Evropská 136, 160
12 Praha 6 nebo v případě storna zájezdu na KOTOUR s.r.o. V naléhavé situaci vyžadující lékařskou pomoc v zahraničí volejte asistenční službu Europ
Assistance, tel. +420 296 333 696. Uveďte Vaše jméno, číslo pojistky (2560574800) a telefon.
X. POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA (OBJEDNAVATELE)
Objednavatel (zákazník) musí dodržet zejména tyto povinnosti:
- zaplatit CK zálohu a doplatek ve stanoveném termínu
- zajistit si platný cestovní doklad (do některých zemí musí být platnost delší než 6 měsíců po návratu). Zákazníci s cestovním dokladem vydaným mimo ČR
jsou si povinni zajistit potřebné doklady pro cestu do cílové destinace i všech tranzitních zemí (informace jsou podávány bezplatně na zastupitelských úřadech
těchto států). Zákazník je zodpovědný za správnost, platnost a úplnost všech svých dokumentů a dokladů potřebných ke vstupu do dané země.
- zajistit si víza a další náležitosti potřebné pro vycestování do dané země dle aktuálně platných předpisů pro vstup do dané země (lékařské potvrzení
o vakcinaci, testech v požadovaném jazyce aj.). CK za tyto doklady a služby nehradí zákazníkovi poplatky. Tyto poplatky nehradí rovněž v případě zrušení
zájezdu z důvodů, které nemohla ovlivnit (nestabilní politická situace, živelná pohroma, omezení vstupu do země - vyhlášené vládou aj.). Zavedení nových
opatření neopravňuje klienta ke zrušení zájezdu.
- řídit se písemnými pokyny CK, ústními pokyny vedoucího zájezdu
- u autobusových zájezdů jsou povolena zavazadla max 20 kg/os., jsou zakázány kartony vody, piva,...
Zákazník se zúčastňuje zájezdu na vlastní odpovědnost. Je si vědom svého zdravotního stavu, fyzických a jiných schopností (např. plaveckých, leteckých,
orientačních aj.) a bude dbát, aby své síly nepřecenil.
Nedoporučujeme brát si na zájezd drahé šperky a jiné cennosti. CK nenese odpovědnost za jejich ztrátu či odcizení.
XI. ZPOŽDĚNÍ
CK neručí za případná zpoždění a upozorňuje na možnost jeho vzniku z důvodů ať už technických, nepříznivého počasí či přetížení leteckých a silničních cest.
Klienti musí při plánování přípojů, obchodních termínů a celé dovolené brát v úvahu možnost i výrazného zpoždění. V případě zpoždění (a to i v případě
příjezdu či příletu do cílového místa dovolené) nevzniká cestujícímu právo na odstoupení od smlouvy ani na náhradu případné škody.
U zájezdů je první a poslední den pobytu určen především k zajištění dopravy, transferů a ubytování, nejsou považovány za dny plnocenného rekreačního
pobytu. V tomto smyslu nelze tudíž reklamovat event. zkrácení ani prodloužení pobytu.
XII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ GDPR
Nakládání s osobními údaji se řídí platnými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady č.2016/679 ze dne 27. 4. 2016
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Cestovní kancelář má zákonné oprávnění
za účelem uzavření a plnění Smlouvy o zájezdu nebo jiných smluv o poskytování služeb cestovního ruchu zpracovávat osobní údaje zákazníka. Cestovní
kancelář shromažďuje a zpracovává následující osobní údaje zákazníka: jméno, příjmení, datum a místo narození, rodné číslo, pohlaví, místo trvalého pobytu,
státní občanství, telefonní číslo, e-mail, číslo cestovního dokladu, datum expirace dokladu, platební instrukce, údaje o případných požadavcích na určitou
formu stravy – diety. Pro účely plnění Smlouvy o zájezdu, případně jiné smlouvy o poskytování služeb cestovního ruchu, je zákazník srozuměn, že jeho
osobní údaje budou v nezbytném rozsahu poskytnuty dalším subdodavatelům služeb, které jsou součástí realizace zájezdu (dopravci, ubytovací zařízení,
zahraniční partneři, smluvní průvodci a delegáti, smluvní pojišťovny).
Zákazník jako subjekt údajů prohlašuje, že bude spolucestující osoby, či jejich zákonné zástupce, jimiž byl zplnomocněn k uzavření smlouvy, řádně a včas
informovat o užití a zpracování jejich osobních údajů cestovní kanceláří či jinými poskytovateli služeb cestovního ruchu (dalšími zpracovateli). Souhlas
zákazníka se zpracováním osobních údajů je zapotřebí pouze ke konkrétnímu, specifickému účelu, např. při zařazení do věrnostního programu. Cestovní
kancelář je oprávněna obvyklé obchodně marketingové nabídky svým zákazníkům zasílat bez tohoto souhlasu. Zasílání obchodních sdělení může zákazník
odvolat zasláním emailu na emailovou adresu smlouvy@kotour.cz. Zákazník má možnost udělit souhlas se zpracováním osobních údajů ústně (například při
pořizování fotografií v průběhu zájezdu). Podrobné „Informace o zpracování osobních údajů (GDPR) a poučení o právech zákazníka v souvislosti
s ochranou osobních údajů“ jsou uvedeny na www.kotour.cz - „ke stažení“. Pokud se zákazník domnívá, že došlo k porušení právních předpisů
v souvislosti s ochranou jeho osobních údajů, má právo podat stížnost u některého dozorového orgánu. Dozorových úřadem je v České republice Úřad pro
ochranu osobních údajů (ÚOOS).
XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Zákazník podpisem Smlouvy o zájezdu potvrzuje, že se seznámil s jejím obsahem, zejména s rozsahem objednaných služeb a s Všeobecnými smluvními
podmínkami, souhlasí s nimi, a to jménem všech spolucestujících osob, ve prospěch kterých tuto smlouvu uzavírá. Zákazník je osobně zodpovědný
za správnost jím uvedených osobních údajů a souhlasí s použitím jeho osobních údajů, dle zák. č. 101/2000 Sb., uvedených v této smlouvě, pro potřeby CK
za účelem zasílání nabídek služeb v cestovním ruchu.

Facebook

Objednávka


Připravujete vlastní zájezd nebo potřebujete přepravit více osob?

Objednejte si přepravu našimi autobusy


Aktuality

23.11.2021 00:00

Nabídka pro Vás

Jednodenní výlety, vícedenní zájezdy
Adventní zájezdy
   Pobyty a zájezdy v zastoupení partnerských CK 
-letecky, busem, vl. dopravou
Akce pro školní a podnikové kolektivy dle přání
Autobusovou dopravu, ubytování, průvodce    
Prodej dárkových poukázek
 
 
 

Prodej a rezervace autobusových jízdenek

- Ukrajina
- Chorvatsko
- Maďarsko
- Slovensko
-Polsko