venec Vláček

JIŽNÍ ŠPANĚLSKO - KOUZELNÁ ANDALUCÍA A EXTREMADURA

 

POZNÁVACÍ A VZDĚLÁVACÍ ZÁJEZD

Poznejte Andalucii, jednu z nejžádanějších turistických oblastí na světě, oblast plnou opravdových skvostů islámské architektury, oblast osobité kultury, gastronomie a folklóru, oblast neobyčejných přírodních krás. Je to země plná ohnivých rytmů flamenca, slunce, květin, býčích zápasů. Bývalá římská provincie, později výsostné území Arabů nazývané Al-Andalus, má středomořské klima s malým množstvím dešťových srážek, s mírnými zimami a horkými léty.

Poznáte i Extremaduru, oblast v minulosti proslulou chudobou svých obyvatel, kdysi součást římské provincie Lusitania, s množstvím římských památek v hlavním městě Méridě. Oblast je právem nazývána zemí válečníků, dobyvatelů a humanistů, protože na dobytí Mexika a Peru se podílel velký počet rodáků ze zdejších měst.

Na cestě tam i zpět se zastavíte v autonomní oblasti Cataluña, oblastis rozmanitou přírodou - borovými lesy ve vnitrozemí, palmami na pobřeží, Pyrenejemi s třítisícovými vrcholy; budete obdivovat hlavní město Barcelonu s množstvím architektonických památek.

PROGRAM: předběžný, úpravy nejsou vyloučeny

26. 9.   v 6:00 odjezd z Olomouce, 7:00 Šumperk, přejezd přes Německo, Francii

27. 9.   kolem 9:00 příjezd do Španělska, 10:00 – 20:00 BARCELONA, celodenní prohlídka, návštěva ParqueGüell,zájemci - fotbalový stadion FC Barcelona Camp Nou, odpočinek, odpolední prohlídka města: nejrušnější španělská třída Las Ramblas, středověké centrum města BarrioGótico s katedrálou Santa Eulalia, tržnice Boquería, osobní volno, přístav, VillaOlímpica, čtvrť La Ribera s kostelem Santa MaríadelMar, Monumento a Colón;noční přejezd do jihošpanělské Córdoby

28. 9.   ráno příjezd do města CÓRDOBA, jednoho z nejtypičtějších andaluzských měst, kde došlo k míšení tří odlišných kultur – arabské, židovské a křesťanské; a k tomu překrásné stavby a krásné bílé uličky zalité sluncem, plné květin, za vlády Arabů prosperující a největší město středověké Evropy. Dopoledne odpočinek vestaré židovské čtvrtiLa Judería, kdysi nejdůležitější na Iberském poloostrově, dále románské mlýny na řece Guadalquivir, la Calle de las Flores (Květinová ulička), odpoledne ubytování, synagoga, nejkrásnější  cordobskástavbala Mezquita (Mešita), jedna z největších v arabském světě, s překrásnými interiéry, osobnívolno, návrat do AlbergueJuvenil, večeře, nocleh

29. 9.   snídaně, odjezd z Córdoby, dopoledne MEDINA AZAHARA, 10 km od Córdoby, zříceniny paláce-letohrádku, který dal postavit kalif Abderrahmán III. pro svou favoritku Azaharu, ukázka civilní muslimské architektury; odpoledne zastávka ve městěCARMONA s římskými hradbami rekonstruovanými Araby a s budovami v mudéjarském slohu;příjezd do města SEVILLA, večeře, nocleh 

30. 9.   snídaně, celodenní prohlídka SEVILLY, čtvrtého největšího španělského města, „srdce Andalucie“, výjimečného svým vzhledem, kouzlem svých ulic, uliček, svou historií. Prohlídka nejvýznamnějších památek: nejimpozantnější sevillská stavbaCatedral(největší gotická katedrála na světě) se symbolickým hrobem Kryštofa Kolumba,krásně zdobená arabská věžGiralda, z níž je fantastický výhled na celé město a jeho okolí, arabský palác Alcázar, někdejší rezidence emírů, věž Torre delOro, symbol města s námořním muzeem, někdejší židovská čtvrť Santa Cruz, náměstí Plaza de España s nádhernou kachlovou výzdobou,nejstaršíšpanělská býčí aréna La Maestranza, areál světové soutěže EXPO 1992, v osobním volnu neodmyslitelná návštěva jednoho z mnoha specializovaných barů na tapas,   večeře, nocleh

1. 10.   snídaně, celodenní výlet: dopolednejedno z nejkrásnějších španělských měst RONDA s nádhernou polohou uprostřed hor, skal a údolí, nad hlubokým kaňonem řeky Guadalevín, spjato s býčími zápasy a jejich historií, návštěva MuseoTaurino – Muzeum býčích zápasů; odpoledne návštěva zámořské anglické kolonie GIBRALTAR,velkého kusu vápencové skály, 426 m vysoké, ve městě je možné navštívit Trafalgarský hřbitov, kde leží mnoho vojáků zabitých v bitvě u Trafalgaru roku 1805, přírodní jeskyni svatého Michala a samozřejmě zdejší kolonii makaků, jediných divokých primátů v Evropě; hlavní třída Main Street je rájem levných nákupů, návrat do Sevilly, večeře, nocleh

2. 10.   snídaně, celodenní výlet: dopoledne JEREZ DE LA FRONTERA, město známé především díky pěstování vinné révy a výrobě vynikajících vín, návštěva jednoho z několika set vinných sklepů spojená s ukázkou slavné jezdecké školy; odpoledne CÁDIZ, nejstarší španělské město založené Féničany, rozkládající se na skále, která vybíhá do moře a je spojena úzkým pruhem pevniny s kontinentem, jeden z nejdůležitějších přístavů, nádherné pláže, zahrady, promenády, stará rybářská čtvrť, návštěva katedrály, návrat do Sevilly,večeře, nocleh

3. 10.   snídaně, odjezd ze Sevilly, dopoledne návštěva Národního parku DOÑANAu ústí řeky Guadalquivir, poslední velká nížinná divočina v jižní Evropě, v solných mokřadech, lesích a písečných dunách lze pozorovat rozmanité druhy zvířat a rostlin, především kolonie jeřábů a plameňáků; odpoledne LugaresColombinos, místa, která sehrála klíčovou roli v Kolumbových přípravách na objevné plavby: LA RÁBIDA s klášterem a návštěva Muelle de las Carabelas – kotviště replik historických Kolumbových lodí a muzeum jeho objevných cest, PALOS DE LA FRONTERA s vodní nádrží Fontanilla, památníkem námořníků, bratří Pinzónů a kostelem San JorgeMártir; přejezd do hlavního města ExtremaduryMÉRIDA, večeře,nocleh

4. 10. snídaně, celodenní prohlídka města MÉRIDA,město založeno Římany jako Emerita Augusta, dnes se zde nacházejí nejkrásnější římské památky celého Španělska. Souhrnná prohlídka:Teatroromano, nejzachovalejší na poloostrově, anfiteatro se zachovalými prostorami pro gladiátory, Casa romana delanfiteatro – zachovalá římská vila s atriem, templo de Diana a další římské památky – římské mosty, akvadukty a další, osobní volno, odpoledneMuseoNacional de Arte Romano, večeře, nocleh

5. 10.   snídaně, odjezd z Méridy, dopoledne Královský klášter Santa María de GUADALUPE, jedinečný důkaz náboženské architektury, připomíná dvě významné události v dějinách země:reconquistu a objevení Ameriky Kryštofem Kolumbem v roce 1492, slavná socha Panny Marie Guadelupské, která se v klášteře nachází, se stala mocným symbolem šíření křesťanství v Novém Světě, od 1993 je klášter zapsán do světového dědictví UNESCO; odpoledne TRUJILLO, město „dobyvatelů“, rodiště FranciscaPizarra, který dobyl Peru,

Plaza Mayor s bohatě zdobenými šlechtickými domy; poté prohlídka CÁCERES, starobylého města, které uchovává četné stopy po Římanech a Arabech, společně s památkami gotiky a renesance, staré město obehnané hradbami s labyrintem uliček, Palacio de los Golfines de Abajo, bývalá rezidence tzv. Katolických králů; noční přejezd do severošpanělské Barcelony

6. 10. kolem 9:00 BARCELONA, celodenní prohlídka, dopoledne: modernistická architektura Antoni Gaudího, návštěva SagradaFamilia+ Casa-MuseoGaudí, Paseo de Gracias domy GaudíhoCasaBattló, La Pedrera, Plaza de Cataluña, odpoledne osobní volno, kolem 19:00 odjezd, směr Montpellier

7.10.    přes Francii a Německo, Rozvadov, Praha, Šumperk, příjezd do Olomouce kolem 22:00

 

 

Termíny

26.9. - 7.10.2015

Ceny

Cena od 12 400,00 Kč

 

UBYTOVÁNÍ:                                               STRAVOVÁNÍ:

 

1x nocleh, AlbergueJuvenilCórdoba                            1x polopenze (snídaně + večeře) Córdoba

 

4x nocleh, AlbergueJuvenil Sevilla                             4x polopenze (snídaně + večeře) Sevilla

 

2x nocleh, AlbergueJuvenilMérida                              2x polopenze (snídaně + večeře) Mérida

 

 

Cena zájezdu  zahrnuje:

  • 7 x ubytování (viz výše), 7 x polopenze (viz výše), průvodce

  • dopravu moderním klimatizovaným autokarem (možnost nákupu teplých a studených nápojů za Kč)

  • zák. pojištění CK, DPH

Cena zájezdu nezahrnuje:

  • žádnou formu individuálního pojištění

  • vstupy do památek (kolem 60 - 70 €) a kapesné

Rezervace/Poptávka