venec Vláček

Cyklistický zájezd – Chorvatsko

Po příznivých ohlasech na pobytově-poznávací zájezd v Černé Hoře v sedle svých kol jsme pro Vás na léto 2021 připravili zájezd tentokrát v Chorvatsku v okolí Národního parku řeky Krka.

Ubytování je zajištěno ve 2,3,4 lůžkových pokojích a apartmánech, zde máte na výběr buď relaxaci u moře, projížďku po okolí nebo organizované výlety s průvodci.

Rámcový program:

29.6. odjezd ve večerních hodinách z Olomouce, Lutína a z Prostějova

30.6. Příjezd ráno na místo pobytu, v poledne ubytování, odpoledne odpočinek u moře.

1.7. Ráno odjezd v sedlech kol do Národního parku ,, Slapovi krka´´, kde pojedeme do vesnice Skradin, odkud můžete jet lodí  proti proudu řeky Krka až k vodopádům, kde si prohlédnete meandry, vodopády a další  krásy této oblasti. Potom následuje cesta zpět po stejné trase. Etapa měří 55km z toho stoupání cca 6km, 49km po rovině. Pro náročnější stejná trasa až do vesnice ,,Tromilja´´, dále po cestě D33 směr Dniš a před vesnicí ,, Pakovo Selo se odbočí na cestu 6078 a přes Billči pokračujeme přes kaňon řeky,,Čikola´´ (klesání 2km, stoupání 2km), nádherné výhledy na skalní masiv kaňonu, pak do vesnice Ključ (36km), pak do Drinovci až na křižovatku u Brlštane (vlevo můžete odbočit. Po 1km  k překrásné vyhlídce na jezero  Visovac s klášterem). Dále vpravo k vesnici Širitovci, kde odbočíme vlevo na ,,Roški Slap´´možnost prohlídky vodopádů (vstupenka platí, také na hlavní vodopády včetně plavby lodí ze  Skradinu) dále stoupání do Laškovice, pak vlevo do Rupe 52km, klesání 5km, dále směr Skradin ( odbočka k jezeru  Visovac, kde je možnost koupání nebo návštěva kláštera na ostrově). Následuje stoupání 5km do Dubravice, pak klesání  až do Skradinu 5km. Zde plavba lodí s návštěvou vodopádů 66km. Po prohlídce návrat přes Šibeník, 5km stoupání . Zpět na ubytování. Celá etapa 95km.

2.7.- Ráno odjezd směr Šibeník, před mostem odbočit vlevo, klesání do Zatonu 3km, objet přístav vpravo až na konec cesty (koupání), do kopce 4km a potom klesání 1km až do Raslina (koupání). Potom zpět stoupání 1km a klesání 4km. Zpět do Zatonu. Dále stoupání 3km až k mostu pak vpravo 1km a odbočí opět vpravo směr  Jadrija 30km. Zde vyhlídka na kanál do Šibeníku a pevnost sv. Nikola. pak zpět na křižovatce odbočit vpravo do Martinska ( vyhlídka). Cesta zpět do Srimy . Etapa 45km

3.7. – relaxace u moře

4.7.- Ráno odjezd do Vodic, pak cesta lodí do Šibeníku se zastávkou na ostrově Prvič a Zlarin. Po vystoupení z lodě okolo autobusového nádraží doprava a u Erstebank opět vpravo kolem vlakového nádraží směr Kaufland, pak doprava směr Mandalina pak přes koleje a u přístavu doleva a na kruhovém objezdu doprava a po 200m opět vpravo směr kanál sv. Ante. Před voj. základnou vlevo do kopce až na vyhlídkový bod. Potom okolo pláže a jezera Mala  Salina až do Zableče, potom okolo autokempu.

Solaris zpět do Šibeniku dolů z kopce až na kruhový objezd  pak vpravo okolo Lidlu až na světelnou křižovatku, pak vlevo a kolem pumpy Ina, stoupání 3km směr Vodice, sjezd z kopce až na most přes kanál ,po 1km směr Srima. Etapa 45km

5.7. relaxace u moře

6.7. Ráno odjezd směr Vodice do Tribunj okolo hotelu Pumta, z Tribunj do Sovlje a dále do Ivinj a u moře doleva až do Tisno 16km pak přes most se dostaneme na ostrov Murter za mostem doprava pak vždy po 1km stoupání a klesání až do městečka Murter do přístavu 24km. Po odpočinku v příjemné kavárně cesta zpět (50km). Pro náročné možnost pokračovat na Pirovac, na kruhovém objezdu vlevo, dále 6km po magistrále a odbočit vlevo a kolem moře až ke kempu Kalebič, pak 200m doprava po magistrále. Z magistrály odbočit vlevo a okolo kanálu až na parkoviště a infocentrum,, Vransko jezero´´ odtud varianta 1) objet celé jezero (Šotolina) + 30km nebo varianta 2) zpět na magistrálu a po 9km v obci Drage odbočit za školou 300m směr pláž a dále po asfaltu k Infocentru a kempu Crkvina +5km vesnice Vrana. Odtud cesta zpět přes Pirovac a Ivijn, Sovlje a Tribunj. celá etapa 100km

7.7. Vyklízení pokojů a celodenní odpočinek u moře. Večer odjezd domů. Příjezd 8.7.2021 v ranních hodinách.

Ubytování je ve 2, 3 - 4 lůžkových pokojích s koupelnou, terasou /balkónem/ . Každý pokoj je vybaven - koupelnou, rychlovarnou konvicí, TV, ledničkou. Je zde možnost venkovního posezení.                                                                                            

 


Termíny

29.6.-8.7.2021

Ceny

Cena od 5 700,00 Kč

ubytování

polopenze

ubytování

večeře

ubytování,

bez stravy

ubytování,

polopenze (1.osoba)

ubytování

bez stravy (1.osoba)

ubytování,

večeře (1.osoba)

8000,-Kč

7200,-Kč

5700,-Kč

10000,-Kč

7400,-Kč

9200,-Kč

Slevy: dítě do 3let bez nároků na lůžko a stravu, platí pouze dopravu

Dítě 3-12 roků sleva 500,-Kč

cena    5700,-Kč zahrnuje:

 • 7 x ubytování
 • lůžkoviny, ručníky, cenu vody a energií, služby delegáta,technického průvodce, pojištění CK.

cena   7200,-Kč zahrnuje:

 • 7 x ubytování, večeře
 • lůžkoviny, ručníky, cenu vody a energií, služby delegáta,technického průvodce, pojištění CK.

cena  8000,-Kč / 9500,-Kč  zahrnuje:

 • 7 x ubytování, polopenzi
 • lůžkoviny, ručníky, cenu vody a energií, služby delegáta,technického průvodce,pojištění CK.

cena  7400,-Kč  zahrnuje:( 1/1 pokoj)

 • 7 x ubytování
 • lůžkoviny, ručníky, cenu vody a energií, služby delegáta, technického průvodce, pojištění CK.

cena   9200,-Kč zahrnuje: ( 1/1 pokoj)

 • 7 x ubytování, večeře
 • lůžkoviny, ručníky, cenu vody a energií, služby delegáta,technického průvodce, pojištění CK.

cena   10000,-Kč  zahrnuje:( 1/1 pokoj)

 • 7 x ubytování, polopenzi
 • lůžkoviny, ručníky, cenu vody a energií, služby delegáta,technického průvodce, pojištění CK

 

Stravování polopenze: Snídaně-formou bufetu, večeře o 3 chodech s výběrem ze 2 menu.

 

 • Cena zahrnuje: ubytování,stravu dle vlastního výběru(polopenze, večeře, bez stravy), zákonné pojištění CK  dle zák. 159 ./1999sb, technického průvodce
 • Cena nezahrnuje: žádnou formu pojištění a proto je nutno zajistit si kvalitní pojištění léčebných výloh v zahraničí, pobytovou taxu vybírá majitel hotelu (dospělý 10,-EUR/týden, dítě 12-18 let – 5,-EUR/týden) platí se na místě
cena jízdenky 2000,-Kč
Rezervace/Poptávka
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE JIŘÍ RYŠAVÝ - MINITRANS
1.Podmínky pořadatele zájezdu - cestovní kanceláře JIŘÍ RYŠAVÝ -Minitrans. (dále jen CK)
nabývají účinnosti podpisem cestujícího na smlouvě o zájezdu (cestovní smlouvě) a jsou součástí
smlouvy mezi CK a klientem v návaznosti na § 2521 a násl. občanského zákoníku
2. K uzavření smlouvy o zájezdu (cestovní smlouvy) mezi klientem a CK dojde po podepsání smlouvy klientem, jejím potvrzením ze strany CK a úhradou zálohy klientem na účet CK.
3. Při uzavření smlouvy klient uhradí zálohu ve výši 50% z celkové ceny (pokud není stanoveno jinak).
Doplatek klient uhradí tak, aby nejpozději 28 dní před začátkem služby byl prokazatelně připsán na účet CK. Při knihování destinace v době kratší než 28 dnů uhradí klient celkovou částku ihned. V případě nedodržení výše uvedených termínů úhrad je CK oprávněna smlouvu zrušit. Náklady spojené s takto vzniklým zrušením cesty se řídí stornopoplatky a hradí je klient nebo agentura jím pověřená k provedení platby. Bez plného zaplacení nemá klient nárok na poskytnutí cestovních služeb.
Je na vůli klienta zda platby provede sám, nebo k jejich provedení pověří sprostředkovatele.
4. CK garantuje svým klientům smluvní cenu uvedenou na smlouvě a to až do výše poklesu kurzu
koruny o 5 % proti kalkulačnímu kurzu. V případě změny ceny služeb o více než 5% (kurzovní
odchylky, ceny pohonných hmot, letenek, letištních tax) bude CK nucena upravit ceny o poměrnou
částku, kterou se klient zavazuje uhradit před započetím čerpání služeb, v opačném případě ztrácí
nárok na poskytnutí služeb. V případě zavedení nové taxy, taxy
spojené s pobytem, klient se zavazuje tuto uhradit ve výši účtované poskytovatelem příslušné služby.
5. Stornovací podmínky.
Klient má právo zrušit smlouvu, musí tak učinit písemně s odůvodněním a stvrdit storno svým
podpisem. Za rozhodné datum od kterého se počítá storno poplatek se považuje prokazatelné datum
doručení písemného storna do CK. Při zrušení zájezdu je klient povinen zaplatit následující
stornopoplatky a to z celkové ceny včetně tax a všech příplatků počínaje od data podpisu smlouvy a
každou přihlášenou osobu:
50% z celkové ceny do 60. dne před uskutečněním služby
80% z celkové ceny od 59. do 31. dne před uskutečněním služby
100% z celkové ceny od 30. do dne uskutečněním služby
Klientům doporučujeme pojistit se pro případ storna zájezdu a LVZ.
6. Změny a drobné odchylky jednotlivých služeb nabízených CK od dohodnutého obsahu smlouvy jsou v nutných případech přípustné. Jedná se např. o změny trasy a času a místa dopravy, objektu
ubytování, letecké společnosti a podobné.
7. CK může před nástupem cesty odstoupit od smlouvy, po započetí cesty smlouvu vypovědět, zájezd ukončit či zrušit v následujících případech a podmínkách:
A) Neprodleně, když cestující svým jednáním a chováním narušuje její chod a bezpečnost. Vyloučena je přeprava osob v podnapilém stavu a cestujících kteří napadají a urážejí zástupce CK. V případě vyloučení zaniká nárok klienta za nečerpané služby.
B) před započetím cesty v zákonné lhůtě, nebo na základě smluvního ujednání vycházejícího z této
smlouvy v době 10 dnů před odjezdem a to při nesplnění minimálního počtu osob nebo v případě, že uskutečnění cesty je pro CK ekonomicky neúnosné. V obou případech je zákazník okamžitě informován a je mu nabídnuta změna knihování nebo vrácení zálohy.
C) Bez dodržení lhůty v důsledku tzv. vyšší moci, tj. příčin, kterým CK nemohla zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí. V případě přerušení zájezdu z důvodu vyšší moci má CK právo zájezd programově omezit či ukončit a to bez finanční kompenzace klientů za návazné nečerpané služby či celý zájezd. CK je povinna učinit veškerá opatření k dopravení cestujícího zpět. Dodatečné náklady za transfer nesou strany rovným dílem.
D) Bez dodržení lhůty při jednostranném a průkazném zrušení objednané služby ze strany obchodního partnera CK. V takovémto případě klient bere svobodně na vědomí, že mu vůči CK nevzniká žádný nárok na odškodné. Zálohy mu budou vráceny.
8. Pokud se klient nedostaví k odjezdu nebo k odbavení letu v určeném čase, nebo jej zmešká, CK uplatní na klientovi nárok na plnou úhradu ceny zájezdu - klient ztrácí nárok na nečerpané služby.
9. CK neručí za případná zpoždění dopravy a upozorňuje na možnost vzniku této události z
technických a neovlivnitelných důvodů. Klienti musí při plánování dovolené brát v úvahu tuto možnost.
CK dopravní službu najímá. V případě zpoždění, čekání na dopravu nevzniká klientům právo na odstoupení od smlouvy ani nárok na odškodné.
10. V případě, že bude na základě překnihování hotelu (které CK nemůže ovlivnit) nutné ubytovat zákazníka v hotelu jiném, uskuteční se ubytování v hotelu stejné. Překnihování může být i na část pobytu nebo do jiného střediska.
11. Pojistná smlouva – CK je ze zákona č.159 / 1999 Sb.pojištěna proti úpadku,
www. minitrans.cz. Pojistné se podle zákona vztahuje pouze na účastníky zájezdů.
12. Každý cestující je osobně zodpovědný za dodržování pasových, celních, zdravotních a dalších předpisů země do které cestuje. Každý cestující je povinen mít s sebou na cestě do zahraničí platný cestovní dokument s eventuálním platným vízem pro příslušnou zemi. Vízové formality si musí ověřit a zajistit klient sám ještě před vycestováním. Za neudělení víza, odmítnutí vstupu do zahraniční země nese příslušnou odpovědnost cestující. Veškeré náklady, které vzniknou nedodržením těchto předpisů nese cestující. Cestující je také povinen si pečlivě překontrolovat vystavené jízdenky a voucher před nástupem cesty. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
13. Reklamace: V případě vadně poskytnutých nebo neposkytnutých služeb, jež byly sjednány ve smlouvě s CK JIŘÍ RYŠAVÝ -Minitrans, vzniká zákazníkovi právo na reklamaci. Reklamaci má zákazník právo uplatnit u CK JIŘÍ RYŠAVÝ -Minitrans a pokud byla smlouva uzavřena prostřednictvím obchodního zástupce CK JIŘÍ RYŠAVÝ -Minitrans také u tohoto obchodního zástupce v zákonem stanovené lhůtě od uskutečnění sjednané služby. Zákazník je povinen uplatnit řádně podloženou reklamaci včas bez zbytečného odkladu tak, aby mohla být sjednána náprava pokud možno v místě poskytované služby, u průvodce CK JIŘÍ RYŠAVÝ -Minitrans nebo pověřeného zástupce CK JIŘÍ RYŠAVÝ -Minitrans. Uplatnění reklamace může zákazník provést písemně s uvedením data, řádně doloženého předmětu reklamace a způsobu jakým vyřízení reklamace zákazník požaduje.
Průvodce zájezdu nebo jiný pověřený zástupce je povinen sepsat se zákazníkem reklamační protokol, resp. vydat písemné potvrzení o přijetí reklamace. Zákazník je povinen poskytnout potřebnou součinnost k řešení reklamace. V případech, kdy zákazník čerpá služby bez přítomnosti průvodce CK JIŘÍ RYŠAVÝ -Minitrans či jiného cestovní kanceláří JIŘÍ RYŠAVÝ -Minitrans pověřeného zástupce a poskytnutá služba má vady, je zákazník povinen dbát též o včasné a řádné uplatnění nároků vůči dodavatelům/poskytovatelům
služeb. Nastanou-li okolnosti, jejichž vznik, průběh a příp. následek není závislý na vůli, činnosti a postupu CK nebo okolnosti, které jsou na straně zákazníka, na jejichž základě zákazník zcela nebo zčásti nevyužije objednané, zaplacené a CK JIŘÍ RYŠAVÝ -Minitrans zabezpečené služby, nevzniká zákazníkovi nárok na vrácení zaplacené ceny nebo na slevu z ceny.
14. Veškeré údaje a pokyny obsažené v reklamních materiálech CK odpovídají vždy informacím známým v době tisku a CK si vyhrazuje právo na jejich změnu.
15. CK neodpovídá za eventuální neudělení víza nebo odmítnutí vstupu oprávněným orgánem
příslušné země, kterou klient hodlá s CK navštívit. Pokud klient vízum nebo povolení vstupu nezíská, zaniká jeho účast na daném zájezdě a CK se řídí ve vztahu ke klientu dle storno podmínek. Za rozhodné je považováno prokazatelné datum informace CK o neudělení příslušného.
16. CK nebere zodpovědnost za obsah zavazadel svých klientů vůči celním předpisům dané země.
Klienti jsou povinni mít své zavazadla řádně označena jménem a adresou. Na každou platící osobu je
zpravidla povoleno pouze 1 zavazadlo do hmotnosti 20 kg. Tato může být omezena ze strany
dopravce dle jeho předpisů.
17. Klient uděluje souhlas, aby jeho osobní údaje včetně rodného čísla zpracovávala CK v souladu se
zákonem č.101/2000 Sb. Poskytované údaje mohou být zpřístupněny pouze zaměstnancům CK a osobám, které jsou oprávněny služby CK nabízet a poskytovat. Klient prohlašuje, že je zmocněn a podpisem smlouvy uděluje souhlas ve smyslu paragrafu 5 ods. 2 zákona č. 101/2000 Sb. rovněž i jménem všech uvedených na cestovní smlouvě.
Tyto podmínky nabývají platnosti dnem 25.5.2018

Facebook

Objednávka


Připravujete vlastní zájezd nebo potřebujete přepravit více osob?

Objednejte si přepravu našimi autobusy


Aktuality

09.10.2020 00:00