venec Vláček

Anglie

Megalitické stavby, Artušovské legendy, války růží, Shakespeare, univerzity, anglický venkov... a Londýn Cornwall ... za bájemi a mýty Albionu
 
Program:
1. den:
Odjezd přes ČR, SRN, Belgii.
2. den:
Časně ráno příjezd do francouzského přístavního města Calais, po překonání kanálu La Manche vstup
na území Anglie. Přejezd do Londýna. Procházka po City: např. Tower, Lloyd ́s, burza, Bank of England,
radnice, Mithrův chrám, St. Mary-le-Bow, katedrála sv. Pavla. Shakespere New Globe Museum, Southwark
Catedral, London Bridge, H.M.S. Belfast, Tower Bridge, Tower. V pozdní odpoledne odjezd na ubytování.
3. den:
Ráno odjezd do Windsoru (královský zámek, zahrady, prohlídka města, výměna stráží) a na druhém břehu
Temže se nacházejícího městečka Etonu (s prestižní soukromou školou). Odpoledne návrat do Londýna
(Westminsterké opatství s okolím, Parlament, kde v případě zasedání je možnost návštěvy, Downing st.,
Whitehall, St. James park, Buckinghamský palác, Trafalgar, Soho, Piccadilly,...), k večeru odjezd na nocleh.
4. den:
Ráno odjezd k megalitům ve Stonehenge, po poledni Glastonbury pod horou Avalon (zpustošené opatství, údajný Artušův hrob),
Čedarská soutěska, zastávka v lázeňském Bathu (římské lázně, krytý most, chrám, budovy z 18. století, Royal Crescent,...). Nocleh.
5. den:
Odjezd do Shakespearova města Stratfordu, dopolední prohlídka: Shakespearův památník, Shakespearův
dům a centrum, Harvard House, radnice, Hall Croft, kostel Holy Trinity s hrobem Shakespeara, divadlo.
Odpoledne příp. zastávka u Anne Hathaway ́s Cottage. Pak Warwick nejhezčí hrad v Anglii (expozice k „válkám růží”). Odjezd na nocleh.
6. den:
Dopoledne návštěva univerzitního Cambridge: procházka centrem kolem významných kolejí, např. St. John ́s
College (most ve stylu benátského Ponte Respiri), King ́s College (tudorovská kaple), Queen ́s College,...
Odjezd do Londýna. Zde možnost návštěvy muzeí (dle zájmu, např.: Národní galerie, British museum,
Imperial War Museum, Tussaud ́s či jiné, London Eye,...), volno. Večer odjezd, zastávka v Canterbury
(katedrála). Přes La Manche na kontinent.
7. den:
Návrat do ČR

Termíny

dle přání

Ceny

Cena od 7 997,00 Kč

Cena zájezdu zahrnuje:

  • doprava, transport přes La Manche,
  • 2x nocleh v Londýně v hostitelských rodinách s plnou penzí (balíčkový oběd),
  • 2x nocleh mimo Londýn v turistických ubytovnách se snídaní,
  • průvodce, pojištění CK proti úpadku, DPH
Poznámka: Do programu 3. dne lze zařadit i návštěvu Oxfordu (návrat do Londýna bude večer) – za příplatek 100 Kč.
 
 
 
REZERVACE

Po -Pá  09:00 - 17:00

585 229 955

605 278 257

info@minitrans.cz
Rezervace/Poptávka